مجمع فوق‌العاده و عمومی انجمن فراسان برگزار شد

مجمع فوق‌العاده و عمومی انجمن فراسان

مجمع عمومی فوق‌العاده و مجمع عمومی عادی سالانه انجمن فرهنگ‌سازان و تولیدکنندگان محتوای سایبری (فراسان) روز سه‌شنبه ۱۵شهریورماه ۱۴۰۱ با حضور نماینده وزارت کار و امور اجتماعی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فراسان، جلسه مجمع فوق‌العاده که با حضور اکثریت اعضا تشکیل شد برای تغییر یکی از بندهای اساسنامه برگزار شد و طی آن، بازه زمانی انتخاب بازرس از دوره یک‌ساله به یک دوره سه‌ساله مورد رای‌گیری قرار گرفت و به تصویب اعضا رسید. بر این اساس از این پس، انتخابات  بازرس انجمن هر سه‌سال یک بار و هم‌زمان با برگزاری انتخابات اعضای هیئت مدیره برگزار خواهدشد.

پس از آن، مجمع عمومی عادی سالانه انجمن برگزار شد و طی آن علیرضا صالحی به ارائه گزارش عملکرد  انجمن پرداخت و سپس سروژ هاکوپیان گزارش مالی را ارائه کرد که با رأی حاضران مورد تأیید و تصویب قرار گرفت.

در ادامه برنامه‌های مجمع عمومی، رأی‌گیری برای انتخاب اعضای هیئت‌مدیره و بازرس انجمن انجام گرفت که بر اساس آن علیرضا صالحی، آنی خاچیکیان،  فریبا یاراحمدی، رضا فروتن و محمد کشوری به عنوان اعضای اصلی هیئت‌مدیره و علی رجبی و فرزاد کوکب‌زاده به عنوان اعضای علی‌البدل انتخاب شدند. همچنین سید احمد حسینی به‌عنوان بازرس اصلی و رضا طی‌نیا به‌عنوان بازرس علی‌البدل برگزیده شدند.

ضمن آنکه در این جلسه در خصوص میزان مبلغ حق عضویت سالانه انجمن فراسان نیز تصمیم‌گیری شد.

لازم به‌ذکر است در نخستین جلسه هیئت‌مدیره جدید در خصوص تعیین سمت‌های اعضای هیئت مدیره برای دوره آتی تصدی تصمیم‌گیری خواهد شد.