علیرضا صالحی
رئیس و عضو هیئت مدیره

هلدینگ رسانه‌ای دیده بان

 

فریبا یاراحمدی
نایب رئیس

شرکت گسترش رسانه‌های دیده بان

رضا فروتن

رضا فروتن
دبیر

شرکت فدک یاران

آنی خاچیکیان

آنی خاچیکیان
خزانه دار

شرکت پویه گام

محمد کشوری

محمد کشوری
عضو هیئت مدیره

 شرکت پژوهش فاوا طیف

کوکب‌زاده

فرزاد کوکب‌زاده
عضو هیئت مدیره

شرکت فدک رایان

علی رجبی

علی رجبی
عضو هیئت مدیره

 شرکت ریزکامپیوتر (داده پردازی)

رضا طی‌نیا

رضا طی‌نیا
بازرس

شرکت کاسیس

سید احمد حسینی
بازرس

شرکت جلوه صنعت